Fisebilillah Derken...


Bir işe başlamanın zafer veya hezimetini düşünmek, yapılacak eylemin adını koymamaktır. Önce düşünerek olgulaştırılan fikrin 'ne adına' yapıldığını bilmeden/kavrayamadan, sırtını kime yasladığından habersiz yürümek; kör bir vaziyette kanalizasyon çukuruna düşmeyi akledememektir.

Yürüyüş beraberinde sıkıntı getirir... Dert getirir... Acı Getirir... Amaç 'karanlıklardan aydınlığa' yürüyüş ise, bu yolda karanlıkta olanların başlarına geçirileceği 'dikenden' yapılmış taçlar çoktan hazır olacaktır…

Özgür doğan insanoğluna vurulan kölelik zincirlerini kırmak acı dolu yürüyüşün eylemidir… Çevrenizde konuştuğunuz, dert yandığınız, anlatmak istediklerinizi bir türlü anlayamayan topluluğa karşı ilahi bir yürüyüşün diğer adıdır fisebilillah

Salt ve yüzeysel anlamda yıkmak, kırmak, yok etmekten öte; sorunları görüp bunlara çözüm üretme yolunda attığı adımlar ile toplumda barış/ adalet gibi olguları tesis etmeye yüzünü çevirmiş elçilik misyonudur.

Kelime yapısı olarak bireysel olsa da ( fisebilillah), kolektif bir yapının farziyetine iman eden, çalışma plan ve projesini bunun üzerine inşa eden sistematik yapılanmanın tanımlanma şeklidir ‘fisebilillah’…

Her türlü yalan, iftira, kıskançlık, çekememezlik karşısında ‘etiket’ olmayı değil, değer sistematiği içinde kendi adı geçmese de kölelik zincirlerini kırmayı savunan bir yürüyüş yoludur…

‘Yoldaş’, ‘kardeş’ hatta ‘din kardeşi’ dediğin insanların dahi ego, taş koyma ve çekememezliklerine ses çıkartmayıp, yüklediğin misyon ve vizyonla yıkımı değil inşayı üstlenme halidir ‘fisebilillah’…

Şehirleşerek kalıplaşmış bir zindan hayatı yaşatanların yanında, kutsanarak kendi zindanları oluşturdukları ve Ali Şeriati insanın kendi zindanını oluşturduğunu söylediği;
1-       Doğa/tabiat zindanı (naturalizm)
2-       Tarih zindanı (historisizm)
3-       Toplum zindanı (sosyolojizm)
4-       Benlik/kendim zindanı

İnsanın düşebileceği en derin çukur ve bataklık olan bu kutsadıkları zindanlarda boğulmuş ama kendilerini toplum içinde salt toplum barışı ve yaratıcı yoluna adadığını iddia edip, hem kendilerini hem de yaratıcıyı kandırmaya çalışanlara karşı mücadelenin en çetin bir şekilde üstlenenlerin sıfatıdır Fisebilillah...